test
Kalkulator leasingowy
                   

Udostępniamy prosty w obsłudze, BEZPŁATNY KALKULATOR wspomagający proces poszukiwania najbardziej atrakcyjnej oferty leasingowej.

Umożliwi on WYLICZENIE RZECZYWISTEGO OPROCENTOWANIA w OTRZYMANYCH OFERTACH LEASINGOWYCH, dzięki czemu możesz porównać, która z ofert jest KORZYSTNIEJSZA.

Korzystając z kalkulatora nie ma konieczności podawania numeru telefonu, ani rozbudowanych danych osobowych.Zanim rozpoczniesz korzystanie z kalkulatora przygotuj zebrane oferty leasingowe

Dalej
Rodzaj przedmiotu leasingu
                   

Wybierz z listy rodzaj przedmiotu leasingu.

 Czy wiesz że:

Przedmiotem umowy leasingu może być środek trwały podlegający amortyzacji. W grę wchodzą zarówno nowe środki trwałe jak i używane. W przypadku tych drugich, maksymalny dopuszczalny przez Finansujących wiek tych przedmiotów uzależniony jest od polityki przyjętej przez Finansującego. Zanim zatem wybierzecie Finansującego do którego złożycie wniosek, warto upewnić się ,że będzie on akceptował wiek przedmiotu.

Wartość przedmiotu leasingu
                   
PLN
EUR
 

Wprowadź wartość netto przedmiotu leasingu w wybranej przez siebie na wstępie walucie umowy. Jeżeli wartość przedmiotu leasingu jest podana w innej walucie niż waluta umowy, sprawdź na ofercie jaką wartość przedmiotu leasingu przyjął do kalkulacji Finansujący

 Czy wiesz że:

Raty leasingowe liczone są wartości netto przedmiotu leasingu, niezależnie od wysokości udziału własnego. Nie oznacza to jednak, iż Finansujący w kalkulacji nie bierze pod uwagę faktu, jak duża opłata wstępna została wniesiona. Ma ona wpływ na wysokość rat leasingu, jednak same obliczenia dokonywane są dla uproszczenia w oparciu o wartość początkową przedmiotu.

Wysokość udziału własnego
                   
%
Wartość
 %  zł

Instrukcja obsługi:

Krok 1 – wybierz formę wprowadzenia wysokości opłaty wstępnej. Do wyboru masz możliwość wprowadzenia jej jako % wartości przedmiotu leasingu lub wartość kwotową

Krok 2 – w zależności wybranej opcji wprowadź wartość procentową (np. 10%) lub wartość kwotową (netto) zgodną z walutą umowy wybraną na wstępie (np. 10.000 zł). Sprawdź w ofercie jaką wartość przyjął Twój Finansujący

 Czy wiesz że:

W leasingu operacyjnym opłata wstępna jest kosztem uzyskania przychodu. Dlatego też szukając wartości dodanej umowy leasingu, część z przedsiębiorców decyduje się na realizację transakcji zawierającą zwiększoną wysokość opłaty wstępnej, tworząc tym samym tarczę podatkową obniżającą wysokość podatku dochodowego. Maksymalna wysokość opłaty wstępnej nie powinna być wyższa niż 45% wartości początkowej przedmiotu leasingu

startwsteczdalej
Okres leasingu
                   
Ilość miesięcy

Instrukcja obsługi:

Wprowadź okres leasingu liczony w miesiącach. Sprawdź w ofercie leasingowej na jaki okres rozłożył Finansujący spłatę rat leasingowych. Często zdarza się, że oczekując 36 miesięcznego okresu leasingu - Finansujący skalkulował ofertę zawierającą 35 rat leasingowych. Właściwe wyliczenie oprocentowania umowy wymaga podania rzeczywistej ilości rat leasingu.

 Czy wiesz że:

Minimalny okres trwania umowy leasingu operacyjnego uzależniony jest od charakteru przedmiotu leasingu a dokładniej stawki amortyzacji. I tak, dla pojazdów osobowych i ciężarowych najkrótszym okresem leasingu jest okres 24 miesięcy, dla ciągników siodłowych 36 miesięcy , podobnie jak dla maszyn i urządzeń ze stawką amortyzacji 14%.

Maksymalny okres leasingu nie jest ograniczony normami prawa, a wynika jedynie z decyzji podejmowanych przez Finansujących. Najczęściej spotykanymi okresami jest okres 60 miesięcy, choć w niektórych przypadkach dostępne jest finansowanie na okres 72 miesięcy. Wyjątkiem są tu nieruchomości, gdzie standardowy okres finansowania wynosi 120 miesięcy, a najdłuższy dostępny na rynku 180 miesięcy.

startwsteczdalej
Wartość końcowa
                   
%
Wartość
 %  zł

Instrukcja obsługi:

Krok 1 – wybierz formę wprowadzenia wysokości opłaty końcowej. Do wyboru masz możliwość wprowadzenia jej jako % wartości przedmiotu leasingu lub wartość kwotową

Krok 2 – w zależności od wybranej opcji wprowadź wartość procentową (np. 1%) lub wartość kwotową (netto) zgodną z walutą umowy wybraną na wstępie (np. 1.000 zł). Sprawdź w ofercie jaką wartość końcową przyjął Twój Finansujący

 Czy wiesz że:

Wartość końcowa w umowie leasingu operacyjnego to wartość za która możesz wykupić przedmiot leasingu po zakończeniu umowy. Nie oznacza to jednak iż za tę samą wartość może od Finansującego odkupić przedmiot leasingu inny podmiot wskazany przez Ciebie. To prawo przysługuje jedynie Korzystającemu, choć możemy Państwu zaproponować sposób ominięcia tego wymogu.

Minimalna wysokość wartości końcowej jest uzależniona od okresu trwania umowy oraz stawki amortyzacji przedmiotu leasingu. Kwestie tą reguluje ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych. Niezbędną pomoc w ustaleniu minimalnej wysokości opłaty końcowej uzyskasz w każdej firmie leasingowej.

Maksymalna wartość końcowa uzależniona jest wyłącznie od decyzji Finansującego. Ponieważ ryzyko sprzedaży przedmiotu leasingu po okresie umowy ciąży na Finansującym. Jest to element negocjacyjny. Podwyższony udział własny stosowany jest w przypadkach, gdy Korzystający nie jest zainteresowany w odkupie przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy bądź dalszym użytkowaniem tego przedmiotu.

startwsteczdalej
Rata leasingowa
                   
%
Wartość
 %  zł

Instrukcja obsługi:

Krok 1 – wybierz formę wprowadzenia wysokości raty leasingu. Do wyboru masz możliwość wprowadzenia jej jako % wartości przedmiotu leasingu lub wartość kwotową

Krok 2 – w zależności od wybranej opcji wprowadź wartość procentową (np. 1%) lub wartość kwotową (netto) zgodną z walutą umowy wybraną na wstępie (np. 1.000 zł). Sprawdź w ofercie jaką wartość raty przyjął Twój Finansujący

 Czy wiesz że:

Rata leasingowa może oprócz spłaty kapitału i odsetek zawierać również dodatkowe koszty: ubezpieczenie, podatki lokalne (np. PŚT), ubezpieczenia dodatkowe. Jeśli Twoja rata również zawiera te elementy, do kalkulatora wpisz ratę bez tych kosztów. Jeśli ich nie znasz, trudno. Po prostu wynik będzie nieporównywalny z innymi ofertami, które ich nie zawierają. W takim przypadku kieruj się zdrowym rozsądkiem, oceniając na ile koszty dodatkowe zawarte w racie są uzasadnione lub poproś o ofertę, która ich nie zawiera. Przy większych inwestycjach po prostu zapytaj specjalistę, to znacznie zwiększy Twój komfort decyzji.

startwsteczdalej
Data sporządzenia oferty
                   
Data oferty:

Instrukcja obsługi:

Sprawdź na swojej ofercie jaka jest data jej wystawienia. To bardzo ważne z uwagi na konieczność przypisania do kalkulacji odpowiedniej stopy bazowej.

 Czy wiesz że:

Raty leasingowe jakie będą wyliczone w umowie leasingu mogą się różnić od tych podanych w ofercie z uwagi na zmianę stóp procentowych pomiędzy datą sporządzenia oferty a datą sporządzenia umowy. Kalkulacja w ofercie sporządzana jest w większości przypadków na bazie zmiennej stopy procentowej (EURIBOR 1M lub 3M, WIBOR 1M lub 3M). Tak samo raty leasingowe kalkulowane są już do umowy leasingu. Jeżeli pomiędzy datą sporządzenia oferty a datą zawarcia umowy leasingu zmianie uległa bazowa stopa procentowa , wysokość rat będzie się różniła pomimo utrzymania przez Finansującego tej samej marży finansowej.

startwsteczdalej
Firma leasingowa
                   

Instrukcja obsługi:

Wybierz jednego z Finansujących znajdujących się na liście rozwijalnej. To ważne, aby wybrać rzeczywistego Finansującego, ponieważ w zależności od firmy leasingowej, część z nich kalkuluje swoje oferty w EUR na bazie rzeczywistej stopy bazowej, a część z nich jeśli stopa bazowa jest ujemna, kalkuluje swoje oferty na stopie „0”. Kalkulator przypisze właściwą stopę procentową do konkretnej firmy leasingowej.

 Czy wiesz że:

Obecnie w Polsce jest ponad 30 firm leasingowych. Niektóre z nich specjalizują się w wybranych segmentach rynku, inne ograniczają się jedynie do świadczenia usług leasingu fabrycznego. Niezależnie jednak od tego, rynek ten podlega nieustannym zmianom. Zmieniają się polityki leasingowe poszczególnych firm, treść umów leasingu, polityka cenowa oraz zasady dokonywania oceny ryzyka. Dlatego też za każdym razem staraj się zweryfikować możliwość sfinansowania danej transakcji co najmniej w kilku firmach leasingowych. Nie ulegaj przyzwyczajeniom. Skuteczne negocjacje wymagają bowiem za każdym razem użycia magicznej siły rynku, pozwalającej na zmotywowanie Waszego Partnera Finansowego do zmierzenia się z teraźniejszymi warunkami cenowymi dostępnymi u innych Finansujących.

startwsteczdalej
Stopa bazowa
                   
Stopa referencyjna:
 %

Instrukcja obsługi:

Automatycznie przypisaliśmy wysokość stopy procentowej dacie sporządzenia oferty oraz firmie leasingowej, która ją sporządziła. Jeśli na otrzymanej ofercie znajduje się inna stopa bazowa, prosimy ją wprowadzić w miejsce domyślnej stopy z dnia wystawienia oferty. Przeważnie ta informacja znajduje się bezpośrednio pod warunkami finansowymi, bądź na końcu oferty (podana małym drukiem). Jeśli nie można jej odnaleźć – prosimy pozostawić wprowadzone automatycznie dane bez zmian.

 Czy wiesz że:

Zdecydowana większość ofert leasingu jest sporządzana na zmiennej stopie procentowej. Oznacza to, że w przypadku zmiany jej wysokości, raty leasingowe winny zostać przeliczone przez firmę leasingową i ulegną zmianie. W przypadku podwyższenia stopy bazowej wzrosną, a w przypadku obniżenia stopy procentowej winny zmaleć. Warto jednak w tej sprawie zweryfikować zapisy umowy leasingu, opisujące sposób przeliczania rat leasingowych w przypadku zmiany stóp procentowych. Kwestie te uregulowane są w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu (OWUL). Niestety nie we wszystkich firmach leasingowych zapisy te są jednoznaczne. Dlatego chcąc zabezpieczyć się przed ryzykiem nieprawidłowego przeliczenia rat leasingowych, warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy w Twoim imieniu mogą wynegocjować odpowiedni zapis z firmą leasingową.

startwsteczdalej
Adres mailowy
                   
Adres e-mail:

Wprowadź swój adres mailowy na który zostanie natychmiast przesłany wynik obliczeń.

 Czy wiesz że:

Zawierając nową umowę leasingu musisz nie tylko porównać oferty leasingowe kilku firm. Nie mniej ważnym a nawet znacznie ważniejszym jest wynegocjowanie z firmą leasingową właściwych zapisów umowy leasingu i Ogólnych Warunków Umowy Leasingu (OWUL). Pomimo panującego powszechnie przekonania, iż treści umów leasingu nie można negocjować, prawda jest taka że jest to nie tylko możliwe ale i niezbędne. Umowy w swych wersjach podstawowych posiadają bowiem wiele niekorzystnych zapisów, które mogą skutkować niekontrolowanym wzrostem kosztów obsługi tych umów w trakcie ich realizacji.

startwsteczOblicz
Podsumowanie
                   
Przedmiot
Wartość
 zł
Opłata wstępna
%
 zł
Ilość rat
Rata
%
 zł
Wykup
%
 zł
Finansujący
Rzeczywiste oprocentowanie roczne
%
Marża Finansującego ponad stopę bazową
%

teraz na podany przez Ciebie adres otrzymasz maila z parametrami oferty

Proponujemy nasze wsparcie przy negocjacji treści umów.
Jeśli jesteś zainteresowany – wypełnij poniższy formularz.
Skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie.

startwstecz